Počítačový kurz - MS Word 2013 - Základy

Tento PC kurz je určený pre tých, ktorí chcú rýchlo a produktívne získať základné vedomosti a zručnosti v programe MS Word.

Zručnosti a vedomosti:

Po skončení PC kurzu študenti budú vedieť vytvárať a spracovávať dokument, načítavať a upravovať text, používať formátovacie charakteristiky, pridávať odrážky a číslovanie, tlač a manipulovať s rozložením stránky, atď.

 

Požiadavky:

Tento PC kurz je určený pre študentov s malou alebo žiadnou znalosťou Microsoft Word 2013. Základné vedomosti v MS Windows, zručnosti s klávesnicou a myšou sú uprednostňované.

 

Obsah kurzu:

 

Úvod

 • Štart a používanie programu MS Word 2003
 • Práca s panelmi nástrojov a s menu
 • Pridať text do dokumentu
 • Uložiť, zavrieť a otvoriť dokumenty
 • Práca s mnoho početnými dokumentami
 • Ukončenie programu MS Word 2013

 

Základné charakteristiky

 • Práca s rozličnými zobrazeniami
 • Výber a úprava textu
 • Kopírovanie textu
 • Práca so schránkou
 • Kontrola pravopisu a funkcie gramatiky
 • Delenie slov
 • Tlač dokumentu, atď.

 

Formátovanie

 • Funkcie formátovania
 • Práca s písmenami
 • Riadkovanie
 • Odrážky a číslovanie
 • Hranice a tieňovanie
 • Tabulátory
 • Nastaviť okraje
 • Zmena orientácie stránky, atď.

 

Ostatné

 • nastavenia
 • on-line nápoveda
 • Pomocník
 • Vytvorenie vlastnej toolbar
 • Pridanie tlačidla do toolbar, atď.

 

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz