Počítačový kurz - MS Word 2010 - základy

PC kurz je určený pre tých, ktorí chcú rýchlo a produktívne získať základné vedomosti a zručnosti v programe MS Word 2010.

 

Zručnosti a vedomosti:

Po skončení PC kurzu študenti budú vedieť vytvárať a spracovávať dokument, načítavať a upravovať text, používať formátovacie charakteristiky, pridávať odrážky a číslovanie, tlač a manipulovanie s rozložením stránky, atď.

 

Požiadavky:

Tento PC kurz je určený pre študentov s malou alebo žiadnou znalosťou Microsoft Word 2010. Základné vedomosti v MS Windows, zručnosti s klávesnicou a myšou sú uprednostňované.

 

Obsah:

 • Používanie programu MS Word 2010
 • Práca s panelmi nástrojov
 • Pridať text do dokumetu
 • Uložiť, otvoriť, zavireť dokumenty
 • Vytvoriť nový dokument
 • Práca s mnoho početnými dokumentami
 • Ukončenie programu MS Word 2010
 • Vybrať a upraviť text
 • Kopírovať text
 • Práca so schránkou
 • Použitie kontroly pravopisu a gramatika funkcie
 • Formátovanie
 • Zmena textu pomocou odlišného formátovania
 • Práca s písmom
 • Nastavenie riadkovania
 • Vytvoriť odrážky a číslovanie
 • Tieňovanie
 • použitie tabulátorov účinne
 • Zmena orientácie stránky
 • Nastavenie okrajov
 • Zmena dokumentu pomocou rozvrhnutia tlače
 • Tlač dokumentu
 • Nastavenia
 • Vytvorenie vlastného toolbaru

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz