Počítačový kurz - MS PowerPoint 2010

 

Tento PC kurz poskytuje vedomosti a zručnosti pre vytvorenie a úpravu prezentácie pomocou programu PowerPoint 2010.

 

Vedomosti a zručnosti:

Po skončení PC kurzu budú študenti schopní vytvoriť, uložiť a tlačiť prezentáciu, vytvoriť diapozitívy, upravovať a rozložiť snímky, pracovať s textom a zmeniť ho, využívať  šablóny a tapety, pracovať s Klipartami, tabuľkami, grafmi, atď.

 

Požiadavky:

Tento PC kurz je určený pre študentov s obmedzenou alebo žiadnou znalosťou PowerPoint 2010.

 

Obsah:

 • Vytvorenie, otvorenie a uloženie prezentácie v PowerPointe 2010
 • Práca s rôznymi pohľadmi na prezentáciu
 • Zmena vzhľadu prezentácie, práca so šablónami, farebnými schémami, ručné formátovanie - výhody, nevýhody
 • Vytvorenie, uloženie a používanie vlastnej šablóny
 • Práca so snímkami, výber vhodného typu snímky, zmena typu snímky
 • Práca s textom
 • Kreslenie a práca s objektami
 • Práca s tabuľkami, grafmi, diagramami, s importovanou grafikou, atď.
 • Použitie hypertextových odkazov
 • Animácie a prechodové efetky v PowerPointe
 • Práca s dátami uloženými v inej prezentácií alebo v MS Word
 • Usporiadanie prezentácie vo forme osnovy
 • Vývojové diagramy, organizačné schémy, WordArt
 • Vytvorenie stránok s poznámkami a podkladmi
 • Tlač

 

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz