Počítačový kurz - MS EXCEL 2013 - základy

 

Zručnosti a vedomosti:

Po skončení PC kurzu študenti budú schopní vytvárať a ukladať  údaje, využívať základné funkcie, vytvárať vzorce, formátovať tabuľky a grafy.

 

Požiadavky:

Tento PC kurz je určený pre študentov s malými alebo žiadnymi znalosťami MS Excel 2013.

 

Obsah:

 • Vytvorenie nového zošita
 • Uloženie zošita
 • Uloženie ako HTML dokument
 • Nastavenie zošita
 • Vlastnosti
 • Práca s niekoľkými zošitmi

 

Základné charakteristiky

 • Používanie rôznych nástrojov MS Excel 2003
 • Auto Sum
 • Kontrola pravopisu
 • Tlač dát

 

Nastavenie buniek

 • Presúvanie a kopírovanie buniek
 • Zlúčenie buniek
 • Veľkosti riadkov a stĺpcov
 • Vkladanie a vymazávanie riadkov a stĺpcov
 • Presúvanie a kopírovanie informácií

 

Vzorce

 • Konštrukcia vzorcov
 • Rozdiel medzi absolútnou a relatívnou bunkou
 • Odkazy vo vzorci
 • Prepájanie viacerých zošitov pri konštrukcii vzorcov

 

Zobrazovanie

 • Zobrazenie hárku rôznymi spôsobmi

 

Zmapovanie

 • Vkladanie grafov
 • Úprava grafov, atď.

 

Tlač

 • Používanie Asistenta Office
 • Tlač vybraných častí vášho Workbooku
 • Nastavenie obrazu
 • Tlač zošita a grafov, atď.

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz