Počítačový kurz - MS Excel 2010 - mierne pokročilí

 

Tento PC kurz bol navrhnutý tak, aby sa študentom zvýšili základné vedomosti a zručnosti v MS Excel 2010.

 

Zručnosti a vedomosti:

Po skončení tohto PC kurzu študenti budú schopní upravovať, meniť a vytvárať worksheet, využívať panely nástrojov a menu, používať ďalšie funkcie, atď.

 

Požiadavky:

Doporučujeme študentom, aby začali s PC kurzom "Základy". Obsahuje totiž všetky základy potrebné pre tento PC kurz.

 

Obsah:

 • Oboznámenie sa s Excelom 2010
 • Pohyb po pracovnom hárku a práca s hárkami
 • Výber buniek, oblasti buniek, výber tabuľky
 • Formátovanie alebo zmena vzhľadu buniek
 • Podmienené formátovanie
 • Pomenovanie buniek a odkazy na bunky
 • Vzorce
 • Tvorba vzorcov
 • Základné automatické funkcie
 • Odkazy vo vzorcoch
 • Čo sú funkcie a ako fungujú
 • Kategórie funkcií
 • Vkladanie funkcií
 • Matematické a štatistické funkcie
 • Časové funkcie
 • Logické funkcie
 • Vyhľadávacie funkcie
 • Práca s tabuľkou
 • Zoraďovanie údajov v tabuľke
 • Filtrovanie údajov v tabuľke
 • Medzi súčty
 • Tlač tabuliek
 • Práca s grafmi
 • Formátovanie grafu a jeho častí, atď.

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz