Počítačový kurz - OpenOffice

OpenOffice je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. Čo je dôležité, je zadarmo a podporuje formáty mnohých iných kancelárskych balíkov.

OpenOffice je sada aplikácií na tvorbu dokumentov textových dokumentov, tabuliek, grafov, DTP, úpravu obrázkov, a podobne. Jedná sa o plnohodnotné aplikácie, úspešne konkurujúce kancelárskemu balíku MS Office.

Obsahuje:

Writer - textový procesor (*.odt)

Calc - tabuľkový procesor (*.ods)

Impress - program na tvorbu prezentácií (*.odp)

Base - program na prácu s databázami (*.odb)

Draw - kresliaci nástroj Draw (*.odg) 

Math - program na spracovanie matematických vzorcov a operácií 

 

 

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz