Počítačový kurz - MS Windows 10

Počítačový kurz - MS Windows 10

 

PC kurz je navrhnutý tak, aby pomohol študentom získať vedomosti a zručnosti v operačnom systéme Windows 10

Zručnosti a vedomosti:

Po absolvovaní PC kurzu bude študent schopný korektne využívať aplikácie, ktoré Windows 10 ponúka, rozumieť riadeniu súborov, tlač súborov, získa vedomosti a zručnosti týkajúce sa používaním Windows 10 charakteristík a celého jeho prostredia.

 

Požiadavky:

Tento PC kurz je určený pre študentov s malou alebo žiadnou znalosťou Windows 10. Výhodou sú zručnosti s klávesnicou a myšou.

 

Obsah:

 • Hardware
 • Software
 • Identifikácia prvkov na pracovnej ploche (ikony, hlavný panel, ponuka Štart, atď.)
 • Vypnutie a reštart počítača
 • Odhlásenie zo systému Windows 10

 

Práca s Windows

 • Otvorenie a zatvorenie okna
 • Identifikácia okien prvkov (záhlavie, menu bar, príkaz ikony, posúvače, atď.)
 • Minimalizácia, maximalizácia a obnovenie systému Windows
 • Kaskáda okien
 • Zmena veľkosti okna a jeho pohyb

Použitie aplikácií

 • Vytvoriť, otvárať a ukladať súbory
 • Vytvoriť jednoduché textové súbory
 • Poznámkový blok
 • Maľovanie
 • Kalkulačka, atď.
 • Koniec aplikácie
 • Ukončiť aplikáciu, ktorá nereaguje

Vyhľadávanie súborov

 • Hľadanie súboru alebo zložky podľa mena, dátumu, typu a veľkosti
 • Vyhľadať názov súboru pomocou zástupných symbolov
 • Použitie Histórie - tvoriť nedávno používané súbory

Tlač

 • Použitie priečinka Tlačiarne - výber tlačiarne
 • Zapnutie tlačiarne
 • Zmena nastavenia tlače
 • Tlač dokumentov
 • Pozastaviť a pokračovať v tlači
 • Inštalácia tlačiarne

Základy IT - management heslo

 • Výber účinného hesla
 • Zmena Windows - prihlásenie cez heslo
 • Vhodné použitie hesla pre rôzne účty

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz