Počítačový kurz AutoCAD pre začiatočníkov

 

Osnova kurzu AutoCAD - pre začiatočníkov

Kreslenie

 • kreslenie základných objektov
 • možnosti zadania bodov
 • používania a nastavenia kresliacich režimov

Úpravy

 • príkazy k úprave objektov
 • zmena vlastností objektov
 • Quick Properties
 • kopírovanie vlastností
 • úprava kriviek, spline a multičiar
 • práca s uzlami

Pohľad

 • nastavenie pohľadov
 • nástroj Steering Wheels
 • regenerácie výkresu

Hladiny

 • nastavenia typu čiar, farby a hrúbky
 • vytváranie nových hladín
 • prepínanie medzi hladinami
 • premiestňovania objektov medzi hladinami
 • vypnutá, zmrazená, uzamknutá a Netlačiaca hladina

Text a tabuľky

 • nastavenie štýlov textu
 • riadkový text
 • odstavcový text
 • nastavenie štýlov tabuľky
 • tabuľky

Kótovanie

 • nastavenie kótovacích štýlov
 • kótovanie dĺžok, oblúkov, uhlov
 • odkazy
 • úprava kót
 • zmena textu kóty a špeciálne symboly

Šrafovania

 • spôsoby zadania šráfy
 • prevzatie vlastností šráfy
 • nastavenie šráfy
 • asociatívne šráfy

Bloky

 • vytváranie a ukladanie blokov
 • vkladanie a načítanie blokov zo súborov
 • úpravy blokov
 • editor blokov

Dotazy

 • meranie vzdialeností, plôch atď
 • vlastnosti objektu

AutoCAD DesignCenter 

 • zobrazenie obsahy výkresu
 • pridanie obsahu výkresu

Prehliadač ponúk

 • práca s viacerými súbormi naraz
 • prechod medzi otvorenými súbormi
 • kopírovanie medzi súbormi

Tlač

 • nastavenie tlače
 • vykresľovacie štýly
 • tlač z modelového priestoru
 • tlač z rozvrhnutie
 • Quick View

Nastavenie prostredia AutoCADu

 • automatické zálohovanie
 • nastavenie tlačidiel myši, kurzora, jednotiek, farby pozadia atď.
 • úprava pásu kariet

 

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz