Počítačový kurz - Adobe InDesign - základy

 

Počítačový kurz InDesign

 

Cieľom PC kurzu je ovládanie programu Adobe InDesign, jeho možnosti a ich využitie. Absolvent je schopný zrealizovať prácu v "zlomovom" programe do finálneho formátu, príp. tlače bez technických chýb. Je oboznámený s prepojením programov Adobe, Microsoft Office a importom iných formátov a vie ich aktívne využívať. Absolvent je schopný nájsť uplatnenie v dtp praxi. 

 

Požiadavky:

Základy DTP programov, elementárne typografické znalosti, rozlišovanie farebných modelvo (najmä rgb-cmyk).

 

Obsah:

Úvod

  • Požiadavky kladené na "zlomový" program

 

Príprava práce

  • Úprava predvolieb programu, nastavenie color managementu
  • Úprava pracovnej plochy
  • Príprava a inštalácia fontov - rozdiely inštalácie (v závislosti od spôsobu inštalovania a druhu fontu)
  • Vstupné formáty, požiadavky na zdroje

 

Orientácia v aplikácii

  • Nastavenie dokumentu a farebného modelu
  • Oboznámenie sa s nástrojovou paletou, editácia nastavení nástrojov, rozširovanie práce v iných paletkách, kontextové menu

 

Tvorba

  • Vytvorenie vlastnej farby, gradientu, objektu s nastavením pretlače a farebného prechodu - prelínania
  • Transformácie objektu podľa nastavenia, kopírovanie a duplikovanie objektov

 

Kontakt

kontakt na skolenia

 
email pc kurz

 

 

 cena pc kurzu prihlaska na pc kurz